Pirmskolas vecuma bērnu pārvadāšana sabiedriskajā transportā! 

Pirmskolas vecuma bērnu pārvadāšana sabiedriskajā transportā! 

09.12.2019 16:56

MK noteikumos Nr. 371. “Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi” noteikts, ka pirmskolas vecuma bērniem piemēro braukšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā no braukšanas biļetes cenas!

Svarīgi!‼️
Nav pieļaujama situācija, ka pirmskolas vecuma bērns viens pats pārvietojas pa ielu vai sabiedriskajā transportā. To nosaka “Bērnu tiesību aizsardzības likuma” 24. panta 6. punkts – vecākiem vai personai, kuras aprūpē bērns nodots, ir pienākums neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez pieaugušo vai personu, ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes.

Būsim atbildīgi un rūpēsimies par mūsu mazo pasažieru drošību!