Pasažieru tiesības un pienākumi

Pasažieru pienākumus un atbildību nosaka Ministru kabineta noteikumi “Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība”.

Pasažieru pienākumi:

 • Iegādāties braukšanas biļeti, ja viņam nav tiesību braukt bez maksas;
 • Ja pasažieriem ir tiesības braukt bez maksas, vietās, kur iespējams iegādāties braukšanas biļeti, izņemt bezmaksas jeb “nulles” biļeti;
 • Uzrādīt biļeti un kvīti par rokas bagāžu, kas pārvadājama par maksu, personas dokumentu, kas apliecina pasažiera tiesības braukt ar maksas atlaidēm, vai citu braukšanas tiesības apliecinošu dokumentu, ja to lūdz personas, kas ir tiesīgas pārbaudīt biļetes;
 • Samaksāt naudas sodu un maksu par pārvadāšanu, ja pasažieris nevar uzrādīt derīgu braukšanas biļeti vai citu braukšanas tiesības apliecinošu dokumentu vai rokas bagāžas kvīti par rokas bagāžu, kuras pārvadāšanai pārvadātājs ir noteicis maksu;
 • Ievērot tīrību un kārtību sabiedriskā transportlīdzekļa salonā.

Pasažieru tiesības:

 • Tiesības uz nediskriminējošiem pārvadājuma nosacījumiem;
 • Tiesības uz palīdzību atiešanas atcelšanas vai aizkavēšanās gadījumā;
 • Pasažieru ar invaliditāti un pasažieru ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesības – tiesības saņemt kompensāciju par pazaudētiem vai sabojātiem pārvietošanās palīglīdzekļiem;
 • Tiesības iesniegt sūdzības pārvadātājiem un valstu izpildiestādēm.

Pasažierim aizliegts:

 • Sabiedriskā transportlīdzekļa kustības laikā iekāpt tajā vai izkāpt no tā;
 • Bojāt sabiedrisko transportlīdzekli un tā inventāru, kā arī veikt darbības, kas apdraudētu satiksmes drošību;
 • Bez nepieciešamības iedarbināt avārijas slēdžus, bremzes un citas ierīces;
 • Braukt smērējošā vai smakojošā apģērbā, smērēt salonu vai lietot pārtikas vai ķīmiskās preces, kas var nosmērēt salonu vai citu pasažieru apģērbu;
 • Braukt alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā, kā arī lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās, psihotropās, toksiskās vai citas apreibinošās vielas;
 • Apzīmēt vai aprakstīt sabiedrisko transportlīdzekli;
 • Sabiedriskā transportlīdzekļa salonā atstāt bez uzraudzības mājdzīvniekus;
 • Pārvadāt bagāžu, kura var apdraudēt pasažieru vai sabiedriskā transportlīdzekļa vadītāja drošību vai veselību un kura var traucēt sabiedriskā transportlīdzekļa ekspluatāciju vai bojāt sabiedriskā transportlīdzekļa aprīkojumu.

Ar likumos noteiktajiem punktiem par pasažieru tiesībām un pienākumiem varat iepazīties zemāk norādītajās saitēs: