Pielāgotā transporta pasūtīšanas pieteikums

Saskaņā ar 2012.gada 28.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.599

"Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība" 17.punktu

"Sabiedriskajam transportlīdzeklim jābūt pielāgotam normatīvajos aktos par transportlīdzekļu izgatavošanu noteiktajām tehniskajām prasībām, lai personām ar funkcionāliem traucējumiem, grūtniecēm un personām ar maziem bērniem (tai skaitā ar bērnu ratiņiem) atvieglotu iekļūšanu sabiedriskajā transportlīdzeklī un nodrošinātu šo personu pārvadāšanu."

Minēto transportlīdzekli šo noteikumu 17. punktā minētās personas var pasūtīt 72 stundas pirms brauciena

+371 63723501

+371 29438537

[email protected]