Normatīvie akti, kas regulē pārvadātāju un autoostu pakalpojumu sniegšanu

Autopārvadājumu likums

Šis likums reglamentē tiesiskās attiecības starp pārvadātāju, kas pasažieru un kravas pārvadājumus ar autotransporta līdzekļiem veic kā profesionālu darbību, un nosūtītāju, saņēmēju vai pasažieriem.

Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums

Likuma mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem pieejamus sabiedriskā transporta pakalpojumus.

Sabiedriskā transporta pakalpojumi

28.08.12. MK noteikumi Nr.599 Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība.

Iekšzemes pasažieru pārvadājumi

30.06.15. MK noteikumi Nr.364 – Kārtība, kādā veicami iekšzemes pasažieru neregulārie pārvadājumi un speciālie regulārie pārvadājumi.

Braukšanas maksas atvieglojumi

22.06.2021. Ministru kabineta noteikumi Nr.414 – Noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumiem.

Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšana

13.07.10. MK noteikumi Nr.634Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā.

Zaudējumu un izdevumu kompensēšana

28.07.15. MK noteikumi Nr.435 – Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu.

Abonementa noteikumi

11.02.19. Abonementu var iegādāties visos reģionālās vietējās nozīmes maršrutos pēc pasažieru pieprasījuma.