Pasažieri, bagāžas pārvadāšanā ir noteikta kārtība.

Pasažieri, bagāžas pārvadāšanā ir noteikta kārtība.

07.10.2019 14:58

PASAŽIERI!

Nopērkot autobusa biļeti, Tu nopērc arī pienākumus!

Pasažieri, bagāžas pārvadāšanā ir noteikta kārtība.

– Pasažieris sabiedriskā transportlīdzekļa salonā vai bagāžas nodalījumā var pārvadāt bagāžu.

– Pasažierim ir tiesības sabiedriskā transportlīdzekļa salonā bez maksas pārvadāt bagāžu, kas ir viegli pārnēsājama un kuras veids un iesaiņojums atļauj to bez grūtībām novietot paredzētajā vietā, un kuras izmērs (garums, platums, augstums) nepārsniedz 40 x 40 x 20 cm, bet svars – 8 kg.

– Sabiedriskajā transportlīdzeklī bez maksas drīkst pārvadāt kruķus, bērnu ratiņus, personu ar invaliditāti riteņkrēslus, kā arī bagāžu, kurai viens no izmēriem pārsniedz noteikto izmēru 40 x 40 x 20 cm (piemēram, saliekamā makšķere, slēpes, ragaviņas), ja sabiedriskā transportlīdzekļa tehniskās iespējas to pieļauj.

– Par bagāžu, kura pārvadājuma laikā atrodas kopā ar pasažieri sabiedriskā transporta salonā, atbild pasažieris.

– Sabiedriskajā transportlīdzeklī aizliegts pārvadāt lietas, kuras var nodarīt kaitējumu citiem pasažieriem, viņu bagāžai vai sabiedriskajam transportlīdzeklim. Bagāžu nedrīkst novietot pasažieriem paredzētā vietā vai vietā, kur tā traucē citiem pasažieriem.

Ievēro šos noteikumus un aicini tos ievērot arī citiem!