58.panta dokumenti

Sadaļā ietverti dokumenti saskaņā ar “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” C sadaļas “Publiskas personas kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības” XII nodaļas “Atsevišķi kapitālsabiedrības pārvaldes jautājumi” 58. pantu “Informācijas par kapitālsabiedrību publiskošana”.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.06.2015., 15.03.2018. un 13.06.2019. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2020.).

Papildus arī Lursoft Gada pārskatu datu bāzē ir pieejami Latvijas uzņēmumu gada pārskati (bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina dati, naudas plūsmas pārskati).

Pamatdati

Nosaukums:

SIA “DOBELES AUTOBUSU PARKS”

Reģistrs:

Komercreģistrs

Tiesiskā forma:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā:

07.05.1992.

Uzņēmuma datums Komercreģistrā:

13.11.2003.

Reģistrācijas numurs:

45103001156

Pārskati un atalgojuma politika

Gada pārskati:

Gada pārskats 2016
Gada pārskats 2017
Gada pārskats 2018
Gada pārskats 2019
Gada pārskats 2020

Ceturkšņa pārskati:

2021. gada ceturkšņa pārskata bilance (uz 31.03.2021)
2021.gada ceturkšņa pārskata peļņas vai zaudējumu aprēķina shēma (01.01.2021 – 31.03.2021)
2021. gada pusgada pārskata bilance (uz 30.06.2021)
2021.gada pusgada pārskata peļņas vai zaudējumu aprēķina shēma (01.01.2021 – 30.06.2021)
2021. gada bilance (uz 30.09.2021)
2021.gada peļņas vai zaudējumu aprēķina shēma (01.01.2021- 30.09.2021)

Atalgojuma politikas principi:

Organizatoriskā struktūra

Vispārējā informācija

Informācija par uzņēmumu:

Skatīt sadaļu KAS MĒS ESAM

Uzņēmuma vēsture:

Skatīt sadaļu VĒSTURE

Informācija par iepirkumiem:

Skatīt sadaļu IEPIRKUMI

Iemaksas pašvaldības budžetā:

Nav veiktas

Valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums:

Netiek veikts

Ziedošanas stratēģija un kārtība:

Netiek ziedots

Saņemtie ziedojumi:

Nav saņemti

Informācija par valdes locekli

Vārds, uzvārds:

ALDIS RUTKIS

Ieņemamais amats:

Valdes priekšsēdētājs ar tiesībām pārstāvēt sabiedrību atsevišķi (Iecelts: 03.04.2017)

Izglītība:

Augstākā izglītība (maģistrs)- inženieris; Militārā izglītība- autotransports.

Darba pieredze:

No 1986.gada pieredze vadot kolektīvus lauksaimniecības nozarē, militārajā nozarē, finanšu nozarē un no 2014.gada pasažieru pārvadājumu nozarē.