Par braukšanas maksas atvieglojumiem ar “3+Ģimenes karti”!

Par braukšanas maksas atvieglojumiem ar “3+Ģimenes karti”!

06.10.2020 17:46

Daudzbērnu ģimenes locekļiem IR TIESĪBAS kopā ar “3+Ģimenes karti” kā personu apliecinošu dokumentu uzrādīt uzturēšanās atļauju (trešās valsts pilsoņa personas apliecība), ko izsniedz saskaņā ar migrāciju regulējošiem tiesību aktiem, un saņemt braukšanas maksas atvieglojumu sabiedriskajā transportā.