Papildus informācija par 3+ Ģimenes kartēm

Papildus informācija par 3+ Ģimenes kartēm

04.07.2017 15:59

No 2017.gada 1.jūlija daudzbērnu ģimenes locekļi būs tiesīgi saņemt atlaidi 25% apmērā no biļetes cenas, braucot reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos. Atlaide tiks piešķirta daudzbērnu ģimenēm, kas ir valsts īstenotās atbalsta programmas Latvijas Goda ģimene dalībnieces un ir saņēmušas 3+ Ģimenes karti.

 

Kā daudzbērnu ģimenes locekļi var saņemt atlaidi braucienam sabiedriskajā transportā?

Lai varētu saņemt atlaidi 25% apmērā no biļetes cenas, daudzbērnu ģimenēm ir jāvēršas Sabiedrības integrācijas fondā, kas ir atbildīgs par 3+ Ģimenes kartes izsniegšanu. Biļetes iegādes brīdī personai ir jāuzrāda šī karte un pase vai ID karte (arī bērniem). Atlaidi 25% apmērā var saņemt visi ģimenes locekļi, kuru vārds un uzvārds ir norādīts 3+ Ģimenes kartes vienā vai otrā pusē.

Vai 3+ Ģimenes kartes pirmajā pusē ir norādīti abu vecāku vārdi?

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem 3+ Ģimenes kartes priekšpusē ir jānorāda tās īpašnieks, un tas nozīmē, ka abu vecāku vārds un uzvārds tajā nevar tikt attēlots. Patlaban Sabiedrības integrācijas fonds vienai daudzbērnu ģimenei izsniedz ne vairāk kā divas kartes, un tās tiek izsniegtas vecākiem.

Kā var atpazīt 3+ Ģimenes karti?

Kartes priekšpusē ir norādīts tās īpašnieka vārds un uzvārds, kā arī hologramma sudraba krāsā. Kartes otrajā pusē ir uzskaitīts visu bērnu vārds un uzvārds, kā arī kartes derīguma termiņš.

Vai biļete ar atlaidi pienākas tikai tad, kad visa ģimene brauc kopā?

Katrs daudzbērnu ģimenes loceklis ir tiesīgs saņemt atlaidi 25% apmērā gan tad, kad visa ģimene sabiedriskajā transportā brauc kopā, gan arī tad, kad katrs ģimenes loceklis, tostarp bērni, brauc atsevišķi.

Vai bērns biļetes iegādes brīdī var uzrādīt dzimšanas apliecību?

Šobrīd MK noteikumos Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi teikts, ka visiem daudzbērnu ģimenes locekļiem ir jāuzrāda 3+ Ģimenes karte un personu apliecinošs dokuments, kas saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likumu ir pase un personas apliecība jeb ID karte. Dzimšanas apliecība, skolēna vai studenta apliecība, autovadītāja apliecība u.tml. nav personu apliecinošs dokuments. Šobrīd atbildīgās institūcijas strādā pie tā, lai izvērtētu, vai ir iespējams veikt izmaiņas MK noteikumos, paredzot, ka bērni biļetes iegādes brīdī kopā ar 3+ Ģimenes karti var uzrādīt arī, piemēram, dzimšanas apliecību, skolēna vai studenta apliecību. Tomēr patlaban šī kārtība vēl nav spēkā.

Vai gadījumā, ja vecāku pasē norādīts bērnu vārds un uzvārds, bērnam arī ir jāuzrāda pase vai ID karte?

Biļetes iegādes brīdī personu apliecinošs dokuments ir jāuzrāda katram ģimenes loceklim, neskatoties uz to, ka mātes vai tēva pasē ir norādīts viņa bērnu vārds un uzvārds. Tas nepieciešams tādēļ, lai varētu pārliecināties par konkrētā bērna identitāti un lai atlaidi tiešām saņemtu persona, kurai tā pienākas.

Kādos maršrutos atlaide ir spēkā?

Daudzbērnu ģimenes locekļi ir tiesīgi saņemt atlaidi 25% apmērā, braucot visos reģionālo maršrutu sabiedriskajos transportlīdzekļos. Reģionālajā maršrutu tīklā ir 1081 autobusu maršruts un 26 vilciena maršruti. Reģionālie autobusu maršruti iedalās starppilsētu maršrutos (piemēram, Rīga–Valmiera, Liepāja–Ventspils, Rīga–Mārupe) un vietējās nozīmes maršrutos (piemēram, Ogre–Smiltāju kapi, Salacgrīva–Korģene, Ilūkste–Bebrene).

Vai atlaidi var saņemt, braucot arī Rīgas sabiedriskajā transportā?

Deviņās Latvijas lielajās pilsētās sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtītāja ir pilsētas dome, nevis valsts, tādēļ atlaide 25% apmērā nav spēkā republikas nozīmes pilsētu sabiedriskajā transportā (piemēram, “Rīgas satiksmes” vai “Daugavpils satiksmes” transportlīdzekļos).

Vai atlaide 25% apmērā attiecas arī uz bagāžas pārvadāšanu?

Visiem braukšanas maksas atvieglojumu saņēmējiem, tostarp daudzbērnu ģimenēm, par bagāžas pārvadāšanu būs jāmaksā tāpat kā jebkuram citam pasažierim. Valsts ir apņēmusies deļēji segt daudzbērnu ģimenes locekļu braucienus, bet neapņemas segt izdevumus par to, ka šī pasažieru kategoriju pārvadā lielu bagāžu.

Vai atlaide 25% apmērā attiecas arī uz abonementa biļetēm?

Šobrīd normatīvie akti nosaka, ka atlaidi 25% apmērā piemēro biļetei, kas paredzēta vienam braucienam, tomēr plānots, ka tuvāko mēnešu laikā atlaidi varēs saņemt, iegādājoties arī abonementa biļeti.

Vai ir iespēja iegādāties biļeti ar 25% atlaidi internetā?

Iespēja iegādāties biļeti ar 25% atlaidi ir autoostas vai vilciena stacijas kasēs un transportlīdzeklī pie tā vadītāja. Internetā to iegādāties nevar, jo nav iespējams pārliecināties, vai šis pasažieris ir tiesīgs atlaidi saņemt.

Jautājumu, kas saistīti ar 3+ Ģimenes kartes izsniegšanas vai lietošanas nosacījumiem, gadījumā aicinām sazināties ar Sabiedrības integrācijas fondu, zvanot pa tālruni 67078174. Papildu informācija pieejama mājaslapā www.godagimene.lv.