Tirgus izpēte “Bezskaidras naudas norēķinu termināļi autobusos”

Iepirkuma ID: DAP 2020/1/TI

Izsludināts: 16.12.2020

Iesnieguma termiņš: 21.12.2020

Statuss: Pabeigts

Kontaktpersona: Inita Tērauda, mob.tālr. +371 26596220, e-pasts: autobusi@dobele.lv

Apraksts: Tirgus izpētes priekšmets bezskaidras naudas norēķinu termināļi autobusos, saskaņā ar noteikto prasību specifikāciju (1.pielikums).
Līguma izpildes laiks: 2021. gada 1. janvāris uz 12 (divpadsmit) mēnešiem ar iespēju pagarināt uz 6 (sešiem) mēnešiem.