Jauna autotransporta iegāde

Iepirkuma ID: DAP 2017/TI/1

Izsludināts: 06.03.2017

Iesnieguma termiņš: 10.03.2017

Statuss: Pabeigts

Kontaktpersona: Aldis Rutkis, tālrunis: 29262135, e-pasts: aldis.rutkis@dobele.lv

Apraksts: Jauna autobusa (viens gab.) iegāde SIA "DOBELES AUTOBUSU PARKS" vajadzībām (operatīvais līzings), saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un šo noteikumu nosacījumiem.
Līguma izpildes laiks 3 (trīs) nedēļas no līguma parakstīšanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2017.gada 31.martam.

Pielikumi: Uzaicinājums;