Jauna autotransporta (1gb.) iegāde

Iepirkuma ID: DAP 2017/TI/2

Izsludināts: 15.11.2017

Iesnieguma termiņš: 22.11.2017

Statuss: Pabeigts

Kontaktpersona: Aldis Rutkis, tālrunis: 29262135

Apraksts: Jauna autotransporta (viens gb.) iegāde SIA "DOBELES AUTOBUSU PARKS" vajadzībām (finanšu līzings), saskaņā ar tehnisko specifikāciju un noteikumu nosacījumiem.
Līguma izpildes laiks: 4 (četras) nedēļas no līguma parakstīšanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2017.gada 21.decembrim.

Pielikumi: Uzaicinājums_TI/2;