DOBELES AUTOBUSU PARKS lepojas

DOBELES AUTOBUSU PARKS lepojas

14.05.2019 13:26

DOBELES AUTOBUSU PARKS iesaistījās mobilo sensoru pilotprojektā 2018./2019. gada ziemas sezonā, un lepojas ar saņemto pateicību par ieguldījumu satiksmes drošības, un vides aizsardzības uzlabošanā. Pateicību DOBELES AUTOBUSU PARKAM piešķīra VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” 2019.gada 18. aprīlī.

Mobilo sensoru pilotprojekta mērķis bija meklēt papildus veidus kā paātrināt informācijas saņemšanu par autoceļu stāvokli, lai VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” nodrošinātu operatīvu darba izpildi. Analizējot iegūtos mobilo sensoru datus, VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” secināja, ka datu ticamība ir augsta un, tas ir papildus instruments ziemas dienesta dežurantiem, kas palīdz pieņemt operatīvu lēmumu par tehnikas sūtīšanu kaisīšanas/tīrīšanas darbu veikšanai. Datu ticamību tika pārbaudīta izlases veidā, veicot autoceļu apsekošanu, vai situācija atbilst tam, ko norāda sensori.

Mobilie virsmas sensori veic optiskus mērījumus un nosaka parametrus – mitruma, ūdens/ledus kārtas biezumu, saķeres līmeni ar autoceļa virsmu, brauktuves virsmas temperatūru un rasas punktu. Transportlīdzeklim tika uzstādīts sensors, kas savienots ar mobilo tālruni vai modēmu. Iegūtajiem datiem līdzi sekoja VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” dežuranti.

Mobilo sensoru datu iegūšanai tika nomāti desmit sensori un noslēgti līgumi ar sadarbības partneriem, kuri regulāri pārvietojas pa valsts autoceļiem, arī agri no rīta. Sadarbība tika izveidota ar SIA „Ventspils Reiss“ un SIA „DOBELES AUTOBUSU PARKS“, SIA „Miandum“ un VAS „Latvijas Pasts“ apakšuzņēmējs – SIA „ADRIA 19“.