Bagāžas biļešu cenu izmaiņas

Bagāžas biļešu cenu izmaiņas

20.12.2018 19:12

Saskaņā ar Sabiedriskā transporta padomes 2018. gada 5. oktobra lēmuma Nr.6 “Par izmaiņām reģionālās nozīmes autobusu bagāžas biļešu tarifos” 6.2 punktu no 2019. gada 1. janvāra maksa par bagāžas un dzīvnieku pārvadāšanu noteikta 20% apmērā no pilnas biļetes cenas noapaļojot līdz pilniem 0.10 EUR (desmit eiro centiem).