Ar 2019. gada 15. aprīli stāsies spēkā izmaiņas kustību sarakstā

Ar 2019. gada 15. aprīli stāsies spēkā izmaiņas kustību sarakstā

09.04.2019 15:20

Lai uzlabotu pārvadājumu kvalitāti, saskaņā ar Sabiedriskā transporta padomes 2014. gada 28. februāra (prot.3§2) lēmumu Nr.2 „Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos” 2.14.punktu, VSIA “Autotransporta direkcija” veic grozījumus 2012.gada 20.marta Līgumam Nr.12/1-14.2/35 “Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu vietējās nozīmes maršrutos Zemgales plānošanas reģiona Dobeles pārvadājumu tīklā”
 
Izmaiņas stāsies spēkā ar 2019. gada 15. aprīli
 
Ar izmaiņām var iepazīties šeit: https://www.dobelesautobusuparks.lv/pasazieru-parvadajumi/izmainas-kustibu-saraksta/
Vairāk info:
Tālr.: 26596220