Aktualitātes

Autobusu kustību saraksta izmaiņas Lieldienu svētkos.

Autobusu kustību saraksta izmaiņas Lieldienu svētkos.

15.04.2019 11:50

2019. gada 19. un 22. aprīlī
Tiek atcelti sekojoši maršruti:
6:10 Galenieki – Dobele – Miltiņi – Nākotne
6:36 Nākotne – Miltiņkrogs – Dobele – Miltiņkrogs
7:20 Miltiņkrogs – Dobele
4:45 Dobele – Ukri – Rīga
16:50 Rīga – Ukri – Dobele

Papildus kursēs sekojoši maršruti:
7:28 Dobele – Mazā Meža iela – Miltiņkrogs
5:30 Dobele – Bukaiši – Jelgava
8:30 Jelgava – Šķibe – Dobele
16:45 Dobele – Šķibe – Jelgava
18:00 Jelgava – Bukaiši – Dobele

2019. gada 18. un 23. aprīlī
Tiek atcelti sekojoši maršruti:
5:30 Dobele – Bukaiši – Jelgava
8:30 Jelgava – Šķibe – Dobele
16:45 Dobele – Šķibe – Jelgava
18:00 Jelgava – Bukaiši – Dobele

Papildus kursēs sekojoši maršruti:
4:45 Dobele – Ukri – Rīga
16:50 Rīga – Ukri – Dobele

2019. gada 19. un 22. aprīlī atcelti maršruta Dobele – Galenieki reisi!

Ar 2019. gada 15. aprīli stāsies spēkā izmaiņas kustību sarakstā

Ar 2019. gada 15. aprīli stāsies spēkā izmaiņas kustību sarakstā

09.04.2019 15:20

Lai uzlabotu pārvadājumu kvalitāti, saskaņā ar Sabiedriskā transporta padomes 2014. gada 28. februāra (prot.3§2) lēmumu Nr.2 „Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos” 2.14.punktu, VSIA “Autotransporta direkcija” veic grozījumus 2012.gada 20.marta Līgumam Nr.12/1-14.2/35 “Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu vietējās nozīmes maršrutos Zemgales plānošanas reģiona Dobeles pārvadājumu tīklā”
 
Izmaiņas stāsies spēkā ar 2019. gada 15. aprīli
 
Ar izmaiņām var iepazīties šeit: https://www.dobelesautobusuparks.lv/pasazieru-parvadajumi/izmainas-kustibu-saraksta/
Vairāk info:
Tālr.: 26596220
Bohēmijas pilis un Prāga pavasara ziedonī

Bohēmijas pilis un Prāga pavasara ziedonī

08.04.2019 09:16

Izbraukšana no Dobeles novada pašvaldības laukuma 5:00

Izbraukšana no Jelgavas Kultūras nama 6:00

Vairāk informācijas par ceļojumu: http://www.startours.lv/…/2018g-celojumi–no-jelgav…/_/5057/

Svarīgs paziņojums!

Svarīgs paziņojums!

27.03.2019 15:05

Saskaņā ar 2012.gada 28.augusta Ministru kabineta (turpmāk tekstā – MK) noteikumu nr.599 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība” 17.punktu –

Personas ar funkcionāliem traucējumiem un personas ar maziem bērniem bērnu ratiņos ir tiesīgas pasūtīt attiecīgi aprīkotu transportlīdzekli 72 stundas pirms brauciena

tālr.: 63723501; 29438537
e-pasts: autoosta@dobele.lv

Svarīgs paziņojums!

Svarīgs paziņojums!

20.03.2019 12:40

Uzvaras ielas pārbūves laikā pasažieru uzņemšana maršrutos Dobele – Aizstrautnieki, Dobele – Galenieki notiek Muldavas ielas pieturā. Savukārt, pasažieru uzņemšana pārējos maršrutos, kas kursē caur pieturu Muldavas iela, tiek pārcelta uz Dobeles autoostu.