Aktualitātes

Autobusu kustību saraksta izmaiņas Lieldienu svētkos.

Autobusu kustību saraksta izmaiņas Lieldienu svētkos.

15.04.2019 11:50

2019. gada 19. un 22. aprīlī
Tiek atcelti sekojoši maršruti:
6:10 Galenieki – Dobele – Miltiņi – Nākotne
6:36 Nākotne – Miltiņkrogs – Dobele – Miltiņkrogs
7:20 Miltiņkrogs – Dobele
4:45 Dobele – Ukri – Rīga
16:50 Rīga – Ukri – Dobele

Papildus kursēs sekojoši maršruti:
7:28 Dobele – Mazā Meža iela – Miltiņkrogs
5:30 Dobele – Bukaiši – Jelgava
8:30 Jelgava – Šķibe – Dobele
16:45 Dobele – Šķibe – Jelgava
18:00 Jelgava – Bukaiši – Dobele

2019. gada 18. un 23. aprīlī
Tiek atcelti sekojoši maršruti:
5:30 Dobele – Bukaiši – Jelgava
8:30 Jelgava – Šķibe – Dobele
16:45 Dobele – Šķibe – Jelgava
18:00 Jelgava – Bukaiši – Dobele

Papildus kursēs sekojoši maršruti:
4:45 Dobele – Ukri – Rīga
16:50 Rīga – Ukri – Dobele

2019. gada 19. un 22. aprīlī atcelti maršruta Dobele – Galenieki reisi!

Ar 2019. gada 15. aprīli stāsies spēkā izmaiņas kustību sarakstā

Ar 2019. gada 15. aprīli stāsies spēkā izmaiņas kustību sarakstā

09.04.2019 15:20

Lai uzlabotu pārvadājumu kvalitāti, saskaņā ar Sabiedriskā transporta padomes 2014. gada 28. februāra (prot.3§2) lēmumu Nr.2 „Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos” 2.14.punktu, VSIA “Autotransporta direkcija” veic grozījumus 2012.gada 20.marta Līgumam Nr.12/1-14.2/35 “Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu vietējās nozīmes maršrutos Zemgales plānošanas reģiona Dobeles pārvadājumu tīklā”
 
Izmaiņas stāsies spēkā ar 2019. gada 15. aprīli
 
Ar izmaiņām var iepazīties šeit: https://www.dobelesautobusuparks.lv/pasazieru-parvadajumi/izmainas-kustibu-saraksta/
Vairāk info:
Tālr.: 26596220
Svarīgs paziņojums!

Svarīgs paziņojums!

27.03.2019 15:05

Saskaņā ar 2012.gada 28.augusta Ministru kabineta (turpmāk tekstā – MK) noteikumu nr.599 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība” 17.punktu –

Personas ar funkcionāliem traucējumiem un personas ar maziem bērniem bērnu ratiņos ir tiesīgas pasūtīt attiecīgi aprīkotu transportlīdzekli 72 stundas pirms brauciena

tālr.: 63723501; 29438537
e-pasts: autoosta@dobele.lv

Līgumsoda izmaiņas braukšanai bez biļetes

Līgumsoda izmaiņas braukšanai bez biļetes

13.02.2019 21:09

Saskaņā ar Sabiedriskās transporta padomes pieņemto lēmumu, SIA “Autotransporta direkcija” veica izmaiņas Līgumsodu apmērā reģionālās nozīmes maršrutos.

Informējam, ka no 2019. gada 15. marta SIA “”DOBELES AUTOBUSU PARKS” reģionālās nozīmes maršrutos Līgumsods par sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantošanu bez samaksas vai braukšanai derīgas biļetes ir 25 EUR, bet par sabiedriskā transporta izmantošanu bez derīgas biļetes, kas apliecina samaksu par bagāžas vai dzīvnieku pārvadāšanu, 5 EUR.

Samaksātais līgumsods neatbrīvo no pienākuma iegādāties braukšanas biļeti.

Kontrolierim ir tiesības izsēdināt pasažieri, kurš izmanto sabiedriskā transporta pakalpojumus bez samaksas vai braukšanai derīgas biļetes un atsakās maksāt līgumsodu.