Aktualitātes

Svarīgs paziņojums

Svarīgs paziņojums

08.04.2020 16:18

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr. 634 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” 52. punkta nosacījumiem, VSIA “Autotransporta direkcija” no 2020.gada 11.aprīļa līdz 12.maijam SLĒDZ sekojošus reģionālās nozīmes maršrutu reisus

Reisa Nr. Reisa nosaukums Atiešanas laiks Dienas
736302 Dobele-Jelgava 6:45 6
736319 Jelgava-Dobele 7:35 6
736308 Dobele-Jelgava 12:50 6
736323 Jelgava-Dobele 14:25 6
736316 Dobele-Jelgava 15:15 6
736325 Jelgava-Dobele 17:17 6
737616 Dobele-Jelgava-Rīga 7:55 7
737613 Rīga-Jelgava-Dobele 9:40 7
737646 Dobele-Jelgava-Rīga 16:05 7
737641 Rīga-Jelgava-Dobele 17:55 7
680803 Dobele-Lejasstrazdi 7:40 1-6
680806 Lejasstrazdi-Dobele 7:50 1-6
680008 Mārti-Zebrene-Līvi-Dobele 8:00 1-5
652707 Dobele-Naudīte-Apgulde-Dobele 10:00 7
518503 Dobele-Zaļenieki 13:50 6
518510 Zaļenieki-Dobele 14:30 6
680003 Dobele-Līvi-Zebrene-Mārti 15:20 1-5
518601 Dobele-Bērze-Jaunbērze-Dobele 18:00 6
679715 Dobele-Kroņauce-Tērvete 19:05 6
679716 Tērvete-Kroņauce-Dobele 19:35 6
370234 Dobele-Mazā meža iela-Dobele 19:40 6,7

 

No 2020.gada 11.aprīļa līdz 12.maijam tiek ATKLĀTI sekojoši reģionālās nozīmes maršrutu reisi

Reisa Nr. Reisa nosaukums Atiešanas laiks Dienas
680010 Mārti-Zebrene-Dobele 8:00 1-5
680005 Dobele-Zebrene-Mārti 15:20 1-5


Aktuālie kustību saraksti: www.1188.lv

Instrukciju pasažieriem, izmantojot sabiedrisko transportu! 

Instrukciju pasažieriem, izmantojot sabiedrisko transportu! 

31.03.2020 14:03

Esi saprotošs un ievēro instrukcijā minēto!

Negaidītā ziema…

Negaidītā ziema…

31.03.2020 12:08

Lai visiem jauka un produktīva diena!

 

Par sociālo distancēšanos un piesardzības pasākumiem sabiedriskajā transportā!

Par sociālo distancēšanos un piesardzības pasākumiem sabiedriskajā transportā!

27.03.2020 15:02

Noteiktie sociālās distancēšanās pasākumi:

Autobusu pārvadājumos pārdos ne vairāk kā 50% no autobusa sēdvietu skaita.

Autobusa vadītāja pienākums ir atteikt iekāpšanu, ja pasažieru skaits autobusā pārsniedz 50% no sēdvietu skaita! Pasažieri, kuri netiek uzņemti autobusā ir tiesīgi nodot iegādātās biļetes atpakaļ autoostas kasēs, saņemot pilnu biļetes vērtību.

Pasažieri var ieņemt katru otro sēdvietu. Autobusā sēdvietas ir izkārtotas pamīšus, lai pasažieri sēžot vai stāvot ievērotu 2m distanci.

Iegādātajās biļetēs norādīto sēdvietu numuri var neatbilst faktiski pieejamajām sēdvietām autobusos. Pasažieriem ir jāseko autobusa vadītāja norādēm.

M2 kategorijas autobusos (mikroautobusos) aizliegts izmantot stāvvietas.

Vairāk informācijas pieejama – https://m.likumi.lv/doc.php?id=313517  VAI  http://www.atd.lv/lv/jaunumi/no-27-marta-tiks-ierobe%C5%BEots-pasa%C5%BEieru-skaits-vien%C4%81-autobus%C4%81-t%C4%81d%C4%93j%C4%81di-nodro%C5%A1inot-liel%C4%81ku?fbclid=IwAR2GsB9cMY80rsXwy3Iaor3OSK8yG7rWH4LpudRqdg_VBST8TNalT_9M26E