3+ Ģimenes kartes atlaide biļetēm

3+ Ģimenes kartes atlaide biļetēm

29.06.2017 09:59

No 2017. gada 1. jūlija daudzbērnu ģimenes locekļi ir tiesīgi saņemt atlaidi 25% apmērā no biļetes cenas, braucot reģionālo maršrutu autobusos vai vilcienos. 

Būtiski, ka atlaide pienākās tikai tiem daudzbērnu ģimenes locekļiem, kuri ir saņēmuši 3+ Ģimenes karti un kuru vārds un uzvārds ir norādīts uz šīs kartes. Līdz ar minēto karti daudzbērnu ģimenes loceklim, kurš vēlas saņemt atlaidi, jāuzrāda arī personu apliecinošs dokuments, kas saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likumu ir pases vai personas apliecība jeb ID karte (autovadītāja vai kāda cita apliecība šajā gadījumā nav derīga).

Papildus informējam, ka atlaide piemērojama tikai biļetēm, kas paredzētas vienam braucienam, bet tā šobrīd netiek attiecināta uz abonementa biļetēm.

Pasažierim, lai saņemtu biļeti ar atlaidi:

  • Jāuzrāda 3+ Ģimenes karti un personu apliecinošu dokumentu. Pasē vai ID kartē norādītajam personas vārdam un uzvārdam ir jābūt redzamam arī uz attiecīgās kartes (kartes pirmajā pusē ir rakstīts kartes īpašnieka (vecāku) vārds un uzvārds, bet otrajā pusē ir bērnu vārds un uzvārds, un atlaidi var saņemt tad, ja pasažiera vārds un uzvārds ir norādīts kartes vienā vai otrā pusē);
  • 3+ Ģimenes kartes priekšpusē ir jābūt iestrādātam Latvijas Goda ģimenes hologrammai sudraba krāsā;
  • Kartei ir jābūt ar spēkā esošu derīguma termiņu, kas norādīts kartes otrajā pusē.

3+ Ģimenes karti var saņemt sazinoties ar Sabiedrības Integrācijas fondu, kas attiecīgi ir atbildīgs par šo karšu izdošanu, izsniegšanu u.tml., vai meklēt papildu informāciju mājaslapā http://www.godagimene.lv

3+ Ģimenes kartes paraugs