Aktualitātes

Priecīgas un labām domām piepildītas Lieldienas!

Priecīgas un labām domām piepildītas Lieldienas!

18.04.2019 11:09

DOBELES AUTOBUSU PARKS sveic svētkos!

Autobusu kustību saraksta izmaiņas Lieldienu svētkos.

Autobusu kustību saraksta izmaiņas Lieldienu svētkos.

15.04.2019 11:50

2019. gada 19. un 22. aprīlī
Tiek atcelti sekojoši maršruti:
6:10 Galenieki – Dobele – Miltiņi – Nākotne
6:36 Nākotne – Miltiņkrogs – Dobele – Miltiņkrogs
7:20 Miltiņkrogs – Dobele
4:45 Dobele – Ukri – Rīga
16:50 Rīga – Ukri – Dobele

Papildus kursēs sekojoši maršruti:
7:28 Dobele – Mazā Meža iela – Miltiņkrogs
5:30 Dobele – Bukaiši – Jelgava
8:30 Jelgava – Šķibe – Dobele
16:45 Dobele – Šķibe – Jelgava
18:00 Jelgava – Bukaiši – Dobele

2019. gada 18. un 23. aprīlī
Tiek atcelti sekojoši maršruti:
5:30 Dobele – Bukaiši – Jelgava
8:30 Jelgava – Šķibe – Dobele
16:45 Dobele – Šķibe – Jelgava
18:00 Jelgava – Bukaiši – Dobele

Papildus kursēs sekojoši maršruti:
4:45 Dobele – Ukri – Rīga
16:50 Rīga – Ukri – Dobele

2019. gada 19. un 22. aprīlī atcelti maršruta Dobele – Galenieki reisi!

Ar 2019. gada 15. aprīli stāsies spēkā izmaiņas kustību sarakstā

Ar 2019. gada 15. aprīli stāsies spēkā izmaiņas kustību sarakstā

09.04.2019 15:20

Lai uzlabotu pārvadājumu kvalitāti, saskaņā ar Sabiedriskā transporta padomes 2014. gada 28. februāra (prot.3§2) lēmumu Nr.2 „Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos” 2.14.punktu, VSIA “Autotransporta direkcija” veic grozījumus 2012.gada 20.marta Līgumam Nr.12/1-14.2/35 “Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu vietējās nozīmes maršrutos Zemgales plānošanas reģiona Dobeles pārvadājumu tīklā”
 
Izmaiņas stāsies spēkā ar 2019. gada 15. aprīli
 
Ar izmaiņām var iepazīties šeit: https://www.dobelesautobusuparks.lv/pasazieru-parvadajumi/izmainas-kustibu-saraksta/
Vairāk info:
Tālr.: 26596220